بتا سیکلودکسترین

سیکلودکسترینها خانواده ای از الیگوساکاریدهای حلقوی هستند که متشکل از یک حلقه ماکروسیکلی شامل زیر واحدهای گلوکز است.
شناسه کالا در انبار: 7585-39-9
تماس برای قیمت

سیکلودکسترینها خانواده ای از الیگوساکاریدهای حلقوی هستند که متشکل از یک حلقه ماکروسیکلی شامل زیر واحدهای گلوکز است که توسط پیوندهای آلفا-۴٬۱ گلیکوزیدی به هم متصل می‌شوند. سیکلودکسترین‌ها از طریق نشاسته با تبدیل آنزیمی تولید می‌شوند. از آن‌ها در صنایع غذایی، دارویی، دارورسانی و صنایع شیمیایی و همچنین مهندسی کشاورزی و محیط زیست استفاده می‌شود.

گاما                بتا                          آلفا                           مشخصات

          8                 7                       6                          تعداد واحدهای گلوکوزی

 1297/1        1135/0                972/9                        وزن مولکولی(g/mol)

       7/5          6/0                    4/7                            قطر داخلی

       8/3          6/5                   5/3                             قطر خارجی

       7/9          7/9                   7/9                             ارتفاع

      232         18/5                  145                             انحلال پذیری در آب در دمای 298/2K(g/L)

   13-17       11،12                   6-8                             تعداد مولکولهای آب در داخل حفر

مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
شماره محصول7585-39-9
مترادفβ-Cyclodextrin
فرمولC42H70O35
وزن مولکولی1134.98
برچسب های محصول