4 هیدروکسی بنزالدهید

۴-هیدروکسی‌بنزآلدهید یکی از سه ایزومر بنزالدهید محسوب میشود.
شناسه کالا در انبار: 123-08-0
تماس برای قیمت

4-هیدروکسی بنزآلدئید یک هیدروکسی بنزآلدئید است که بنزآلدهید با یک گروه هیدروکسی در موقعیت C-4 جایگزین شده است. این نقش به عنوان یک متابولیت گیاهی، یک متابولیت موش و یک مهارکننده EC 1.14.17.1 (دوپامین بتا مونواکسیژناز) دارد، می توان آن را در ارکیده های Gastrodia elata، Galeola faberi و ارکیده وانیلی یافت.

مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
شماره محصول123-08-0
مترادف4-Hydroxybenzaldehyde, p-Hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde
فرمولC7H6O2
وزن مولکولی122.12
برچسب های محصول