4 متوکسی فنول

4 متوکسی فنول در واقع یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان 4-متوکسی‌فنل نیز شناخته می‌شود. این ترکیب دارای یک گروه متوکسی (-OCH3) در موقعیت 4 از حلقه فنلی است. این ماده معمولاً به عنوان محصول میانی در سنتز ترکیبات شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در برخی از صنایع شیمیایی، علوم زیستی و فناوری‌های پیشرفته به کار می‌رود.
شناسه کالا در انبار: 150-76-5

4-متوکسی‌فنل، یک ترکیب شیمیایی با فرمول C7H8O2 و نام شیمیایی 4-Methoxyphenol است.

این ترکیب جزو خانواده فنل‌ها می‌باشد و در ساختار آن یک گروه متوکسی (-OCH3) به موقعیت 4 حلقه فنلی متصل است. این ماده به صورت بلورهای بیضوی یا پودر سفید با خاصیت بوی خاص شناخته می‌شود.

4-متوکسی‌فنل به عنوان یک ماده میانی شیمیایی در فرایند سنتز مختلف واکنش‌ها به کار می‌رود. این ترکیب در صنایع مختلفی نظیر صنایع شیمیایی، داروسازی و علوم زیستی به کار می‌رود. همچنین، به دلیل ویژگی‌های شیمیایی خاص خود، ممکن است در فناوری‌های پیشرفته و تحقیقات علمی مورد استفاده قرار گیرد.

از دیگر کاربردهای 4-متوکسی‌فنل می‌توان به خاصیت ضد اکسیدانی، ضد باکتریایی، و آنتی‌اکسیدانی آن اشاره کرد که موجب استفاده‌های متعدد در زمینه‌های مختلف می‌شود.