کولین بیتارترات

کولین بیتارترات یک ترکیب مهم و ضروری در ساختار سلول‌ها و انتقال سیگنال‌های عصبی است. این ترکیب به عنوان یک نوع ویتامین B شناخته می‌شود و در فرآیندهای متابولیکی و عملکرد بهینه‌ی سلول‌ها نقش دارد. کولین بیتارترات در تأمین انرژی مورد نیاز سلول‌ها و حفظ سلامت سلولی اهمیت دارد.
شناسه کالا در انبار: 87-67-2

کولین بیتارترات به عنوان یک نوع ویتامین B، به ویژه ویتامین B4، شناخته می‌شود و نقش مهمی در فعالیت‌های زیستی بدن انسان دارد. این ترکیب در فرآیندهای متابولیکی و ساختار سلول‌ها حضور دارد و برای حفظ سلامت عمومی و عملکرد بهینه‌ی بسیاری از اعضا و اندام‌های بدن ضروری است.

کولین به عنوان یکی از اجزاء سازنده سلول‌ها، به ویژه در ساختار سلول‌های عصبی، نقش مهمی دارد. این ترکیب در تولید استفاده از انرژی، سنتز سلولی، و انتقال اشارات عصبی اهمیت دارد. همچنین، کولین بیتارترات به عنوان پیش‌ماده‌ای برای تولید یک نوع مهم از نوروترانسمیترها به نام آستیل کولین مورد استفاده قرار می‌گیرد که نقش بسیار مهمی در انتقال سیگنال‌های عصبی دارد.

علاوه بر این، کولین بیتارترات به عنوان یک ترکیب حافظه شناخته شده است. تحقیقات نشان داده‌اند که مصرف کولین ممکن است به بهبود عملکرد حافظه و تقویت توانایی یادگیری کمک کند. این ترکیب به عنوان یکی از مواد مغزی مورد استفاده در تغذیه مغز و افزایش سطح انرژی و تمرکز ذهنی مطرح است.