هاتو

یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان یکی از افزودنی‌های شیمیایی در فرآیندهای سنتز آلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ترکیب در راستای ایجاد پیوندهای پپتیدی در شیمی آلی و سنتز داروها کاربرد دارد. HATU به عنوان یک کاهنده نوعی از فعالیت آنزیمی در این فرآیندها شناخته می‌شود و به عنوان یک افزودنی موثر در شیمی آلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شناسه کالا در انبار: 148893-10-1

HATU یک ترکیب شیمیایی است که در سنتز آلی به عنوان یک فعال‌کننده برای ایجاد پیوندهای پپتیدی استفاده می‌شود.

نام کامل آن 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate می‌باشد. این ترکیب از خانواده ترکیبات تریازولوپیریدین است و در فرآیندهای سنتز آلی به‌عنوان یک کاهنده برای ایجاد پیوندهای پپتیدی با آمینها و اسیدها به‌کار می‌رود.

HATU به عنوان یکی از افزودنی‌های شیمیایی در سنتز آلی اهمیت دارد و برخی از ویژگی‌های آن عبارتند از:

۱. ساختار شیمیایی: دارای ساختاری تترازولیومینیومی با گروه‌های دی‌متیل آمین و هگزا فلوئورو فسفات است.

۲. کاربردها: در تشکیل پیوندهای پپتیدی به‌ویژه در فرآیندهای سنتز داروسازی کاربرد دارد.

۳. افزایش فعالیت: به‌عنوان یک کاهنده فعالیت آنزیمی در تولید پپتیدها عمل می‌کند.

۴. حلالیت خوب: این ترکیب در حلال‌های آلی مانند دی‌متیل‌فرمامید (DMF) یا دی‌متیل‌سولفوکسید (DMSO) حل می‌شود.

استفاده از HATU در سنتز آلی به تشکیل پیوندهای پپتیدی با کیفیت بالا و با بازده بالا منجر می‌شود و این ویژگی‌ها آن را به یک افزودنی معتبر در علم سنتز آلی تبدیل کرده است.