بتا سیکلودکسترین

بتا سیکلودکسترین یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان یک ماده حامل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ترکیب از حلقه‌های گلیکوز تشکیل شده و به دلیل ویژگی‌های خاص خود، در صنایع مختلف از جمله فرآورده‌های دارویی، غذایی و شیمیایی استفاده می‌شود.
شناسه کالا در انبار: 7585-39-9

بتا سیکلودکسترین، یک ترکیب شیمیایی با ساختار حلقه‌ای از مولکول‌های گلوکز است که از پیوندهای گلوکزی به شکل یک حلقه تشکیل شده است.
این ترکیب به عنوان یک کاهنده حلالیت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان یک مولکول مستعد جذب مواد شیمیایی، مواد غذایی، و داروها شناخته می‌شود. خاصیت حلقه‌ای بتا-سایکلودکسترین به آن اجازه می‌دهد که مواد مختلف را درون حلقه‌های خود جا دهد و در نتیجه، ویژگی‌های مختلفی از جمله پایداری، حلالیت، و جذب مواد را بهبود بخشد.

این ترکیب در صنایع مختلف از جمله فرآورده‌های دارویی، غذایی، و شیمیایی به عنوان یک ماده افزودنی ارزشمند مورد استفاده قرار می‌گیرد.