سیلیکاژل 60

سیلیکاژل کروماتوگرافی ستونی یکی از تکنیک های بسیار تحسین شده برای جداسازی و همچنین تجزیه و تحلیل انواع ترکیبات پیچیده آلی می باشد.
شناسه کالا در انبار: 7631-86-9
تماس برای قیمت

سیلیکاژل کروماتوگرافی ستونی یکی از تکنیک های بسیار تحسین شده برای جداسازی و همچنین تجزیه و تحلیل انواع ترکیبات پیچیده آلی می باشد. سیلیکاژل کروماتوگرافی تکنیک مربوطه به عنوان یک روش سریع و ارزان قیمت در دامنه عملکردی میکرو برای پایش و ردیابی درجه پیشرفت واکنش‌های شیمیایی، تعیین خلوص (عیار) مواد شیمیایی، تعیین تعداد اجزای یک مخلوط مواد شیمیایی، تعیین شرایط مناسب (نوع مواد و درصد هر کدام ) جهت انجام عمل کروماتوگرافی ستونی موفق و تجزیه (آنالیز) برش‌های جداسازی شده حاصل از انجام عمل جداسازی ستونی کاربرد دارد.

مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
شماره محصول7631-86-9
مترادفSilica gel 60 for column chromatography
فرمولSiO₂
وزن مولکولی60.08
برچسب های محصول