منگنز(۲) سولفات تک آبه

از سولفات منگنز برای تأمین منگنز خاک جهت تغذیهٔ گیاهان و در صنایع شیمیایی از جمله در استخراج فلز روی از خاک استفاده می‌شود. منگنز در خاک به صورت کاتیون دو ظرفیتی قابل جذب است و کمبود آن موجب زردی رگبرگ‌ها و توقف رشد در سرشاخه‌ها می‌شود.
شناسه کالا در انبار: 10034-96-5
تماس برای قیمت

رکیبات منگنز بعد از ترکیبات آهن بیشترین فراوانی را در پوسته زمین دارند.عنصر منگنز ( Mn ) از عناصر واسطهو کاتیون های دو ظرفیتی آن ئر خاک جذب می شود.  هرچقدر میزان pH خاک  کمتر باشد وخاک   اسیدی  تر باشد میزان حلالیت منگنز هم درآن کاهش می یابد.

منگنز نقش ضروری در در مرحله انتقال الکترون فتوسنتز داشته و همچنین باعث تولید  کلروفیل می باشد. بنابراین اگر گیاهی با کمبود منگنز مواجه شود علائم آن به سرعت در بافت های جوان گیاه دیده می شود. کمبود منگنز باعث زردی رگبرگ ها و توقف رشد در سر شاخه ها می شود.

بیشتر منگنز دریافتی گیاهان از خاک در برگ ها و ساقه گیاهان ذخیره می شود. این عنصر همچنین فعال کننده آنزیم هایی مانند مانند ردوکتاز بوده و در متابولیسم ازت دخالت دارد. در خاک هایی که میزان آهک در آنها بالا باشد گیاه نمی تواند منگنز را جذب کند. مصرف نامتعادل از کودها و کمبود مواد آلی خاک کشاورزی از دیگر عواملی هستند که جذب منگنز را برای گیاه محدود می کنند. منگنز به مقدار کم مورد نیاز گیاه بوده و زیادی آن نیز سمی می باشد .

در واقع منگنز در دسترس گیاه کم می شود. همچنین سولفات منگنز از ترکیبات منگنز می باشد که  می تواند به عنوان کود شیمیایی منگنز خاک را تامین کند در واقع رایج ترین کود شناخته شده سولفات منگنز است . این کود هم در خاک های قلیایی وهم در خاک هایی که قلیایی هستند ومیزان pH آن بالا است استفاده می شود. سولفات منگنز باعث افزایش فتوسنتز در گیاه می شود و به همین دلیل سبب افزایش محصولات می شود. سولفات منگنز در واقع نمکی از کاتوینهای منگنز (Mn+۲ ) و آنیون های سولفات ( SO۴+۲) می باشد.

از سولفات منگنز برای تامین منگنز خاک جهت تغذیه ی گیاهان و در صنایع شیمیایی از جمله در استخراج فلز روی از خاک استفاده می شود. منگنز در خاک به صورت کاتیون دو ظرفیتی قابل جذب است و کمبود آن موجب زردی رگبرگ ها و توقف رشد در سرشاخه ها می شود.

ساختار سولفات منگنز:

مثل سایر سولفات های فلزات فرم های هیدراته مختلفی دارند مثل مونوهیدرات، تتراهیدرات پنتا هیدرات و هپتاهیدرات، که البته فرم مونوهیدرات بیشتر متداول است.

مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
فرمولMnSO4·H2O
وزن مولکولی169.02 g/mol
شماره محصول10034-96-5
برچسب های محصول