ال-گلوتاتیون

گلوتاتیون یک ترکیب پروتئینی کوچک است که از سه اسید آمینه سیستئین، اسید گلوتامیک و گلیسین ساخته شده‌است.
شناسه کالا در انبار: 70-18-8
تماس برای قیمت

گلوتاتیون یک ترکیب پروتئینی کوچک است که از سه اسید آمینه سیستئین، اسید گلوتامیک و گلیسین ساخته شده‌است.به دلیل استفاده از سه آمینو اسید در ساختار این پروتئین به آن تری پپتید هم می‌گویند. در این پروتئین، بین گروه آمینی اسید آمینهٔ سیستئین که به‌طور معمول به اسید آمینهٔ گلیسین متصل است با گروه کربوکسیل زنجیرهٔ اسید گلوتامیک یک پیوند پپتیدی غیرمعمول وجود دارد.این ماده به‌طور طبیعی در کبد انسان بر اثر ترکیب این سه اسید آمینه به وجود می‌آید.گلوتاتیون یک آنتی‌اکسیدان قوی است و باعث محافظت اجزای مهم سلولی در برابر واکنش با گروه‌های عاملی اکسیژن دار مانند رادیکاه‌های آزاد و پراکسیدها می‌شود. ترکیبات سمی دارای رادیکال آزاد، معمولاً با گلوتاتیون ترکیب شده و از بدن خارج می‌شوند.

مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
شماره محصول70-18-8
مترادفγ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine GSH
فرمولH2NCH(CO2H)CH2CH2CONHCH(CH2SH)CONHCH2CO2H
وزن مولکولی307.32 g/mol
برچسب های محصول