خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "شیمی"

مواد شیمیایی
ماده شیمیایی، هر ماده‌ای است که از حجم و جرم تشکیل شده باشد. این شامل مایعات، جامد یا گاز است. ماده شیمیایی می‌تواند یک ماده خالص (یک عنصر) یا مخلوطی از آن‌ها (محلول، ترکیب یا گاز) باشد.