2-برومو اتیل امین هیدرو بروماید

2-برمو اتیل امین هیدرو برماید
شناسه کالا در انبار: 2576-47-8
تماس برای قیمت

2-برمو اتیل امین هیدرو برماید

مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
شماره محصول2576-47-8
مترادف2-Bromoethanamine hydrobromide
فرمولBrCH2CH2NH2 · HBr
وزن مولکولی204.89 g/mol
برچسب های محصول