مواد و محصولات دارویی

داروسازی سنتی از قرن ها پیش در ایران رواج داشته است؛ اما آنچه که به عنوان صنعت داروسازی مدرن با استفاده از تکنولوژی های جدید نامیده می شود را در فعالیت های دکتر عبیدی بایستی جستجو کرد. دکتر عبیدی که به پدر داروسازی ایران معروف است، نخستین کارخانه داروسازی ایران را در سال 1325 تاسیس کرد.

افزایش شرکت های داروسازی در ایران
پس از تاسیس اولین کارخانه داروسازی در ایران، شرکت های متعدد چند ملیتی وارد این بازار شدند و صنعت داروسازی در ایران را گسترش دادند. با وقوع انقلاب اسلامی و خارج شدن شرکت های چند ملیتی از ایران، بسیاری از شرکت های تولید کننده دارو در ایران به دولت واگذار شدند.

 

تشکیل گروه مواد و محصولات دارویی در بازار سرمایه
پس از انقلاب و با سیاست های خودکفایی در زمینه داروسازی، شرکت های مختلفی در این حوزه تاسیس شدند و همچنین شرکت های تولید کننده دارو نیز که از قبل فعالیت داشتند، به روز رسانی شدند. بنابراین با سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت داروسازی توسط بخش های دولتی و خصوصی، کارخانه های تولید کننده دارو روز به روز گسترش یافتند و از سوی دیگر نیز صاحبان این صنایع به دنبال فعالیت در بازاری شفاف و حرفه ای بودند که با توجه به بسترهای خوبی که در بازار سرمایه برای شرکت ها در نظر گرفته شده بود، این صنایع را به سمت پذیرش در بازار سرمایه هدایت کرد؛ به همین دلیل گروهی تحت عنوان «گروه مواد و محصولات دارویی» در بازار سرمایه تشکیل شد. در حال حاضر شرکت های مختلفی در این گروه فعالیت می کنند و با توجه به ارزش بازار آن، به عنوان یک گروه متوسط شناخته می شود.

 

ارز4200

یکی از بخش هایی که ارز ترجیحی به آن تعلق می گیرد دارو است و شرکت های مختلف از جمله وارد کنندگان و یا تولید کنندگان محصولات دارویی، با توجه به محصولی که ارائه می کنند، از این ارز برخوردار می شوند. بنابراین تخصیص و یا حذف ارز ترجیحی می تواند بر روی سودآوری شرکت های دارویی اثر گذار باشد؛ چرا که بخشی از این منابع صرف خرید مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های داروسازی می شود و با حذف آن، مطمئنا قیمت تمام شده محصولات دارویی افزایش می یابد و نرخ های فروش نیز دچار نوسان می شود.

 

قاچاق دارو به داخل کشور

برخی از داروهایی که مشابه داخلی دارند، از طریق گذرگاه های غیر رسمی در مرزها وارد می شوند و این موضوع باعث عدم فروش مناسب شرکت های فعال در گروه مواد و محصولات دارویی می شود؛ چراکه شرکت های داخلی مبالغ مختلفی را برای مالیات و... می پردازند، اما کالاهایی که از طریق قاچاق وارد کشور می شوند، از این موضوع مستثنی هستند و قیمت تمام شده آن ها نسبت به محصولات داخلی پایین تر است و به همین دلیل امکان رقابت در این بازار غیر ممکن می شود.

 

نرخ دلار

تعدادی از شرکت های فعال در گروه مواد و محصولات دارویی، کالاهای صادراتی دارند و نرخ های فروش آن ها کاملا تحت تاثیر نرخ دلار است و با افزایش قیمت دلار در ایران، حاشیه سود این شرکت ها افزایش پیدا می کند. از طرف دیگر برخی از شرکت های دارویی، از محل افزایش نرخ دلار دچار زیان می شوند؛ چرا که مواد اولیه محصولات آن ها کاملا تحت تاثیر نرخ دلار است و با افزایش آن، قیمت تمام شده داروهای تولید شده آن ها نیز افزایش پیدا می کند و بایستی منتظر دریافت مجوز برای افزایش نرخ فروش محصولات خود باشند.

انصراف از نظر